ירקות

בצל

12.51+ ק"ג
ברוקולי - יחידה

18.5כ -500+ גרם, קופסא