למה אורגני?

מדוע ירקות אורגניים בריאים יותר?

בשנים האחרונות בוחרים יותר ויותר ישראלים לעבור לירקות אורגניים, בין אם הם קונים אותם במרכולים ובין אם מזמינים ישירות מהחקלאי. העלייה בביקוש נובעת מעליית המודעות לאורח חיים בריא ולתזונה נכונה בכלל, לצד המידע הזמין לציבור וההבנה בדבר בעיות הקשורות לחומרי ריסוס והדברה בגידולים חקלאיים, כמו גם כימיקלים במזונות אחרים.

מה זה בכלל ירקות אורגניים?

כדי להבין מדוע ירקות אורגניים יותר בריאים צריך להבין במה בכלל מדובר. הכוונה לירקות המגודלים תחת מגבלות האוסרות על שימוש בחומרי ריסוס, הדברה ודשנים שונים, אשר מטרתם להילחם במזיקים ולהגביר את קצב צמיחתם ותפוקתם של הצמחים. במדינות שונות בעולם קיימים חוקים ותקנות המסדירים את הנושא, וכך גם בישראל קיים חוק להסדרת תוצרת אורגנית שנחקק בשנת 2005. על אכיפת התקנות והפיקוח אמונים מספר גופים בישראל שקיבלו את אישורו של משרד החקלאות לשם כך, והם שמבצעים בדיקות פתע אצל החקלאים ובדיקות על התוצרת על מנת לוודא עמידה בתקנים. 

מיעוט חומרי ההדברה בגידולים אורגניים

לאורך השנים נערכו לא מעט מחקרים אודות חומרי ההדברה, הריסוס והדשנים שמשמשים בגידול הרגיל של ירקות בשדות ובחממות. מחקרים אלו מצאו כמויות גבוהות למדי של חומרים ובעקבותיהם חודדו התקנות, למשל איסור על שימוש בחומרים מסוימים והגבלת כמויות של חומרים אחרים. אין חולק על כך שחלק נרחב מהחומרים שבהם עדיין משתמשים, ולא מעט, אינם בהגדרה טובים לבריאות ואף עלולים להזיק לה. לעומת זאת, בירקות אורגניים ישנה רשימה הרבה יותר צרה ומוגדרת של חומרים בהם ניתן להשתמש, העומדים בהגדרה של חומר אורגני ולא כימיקלי. כך לדוגמא, מחקר שנעשה לפני כ- 6 שנים מצא שיש סיכוי של פי 4 להימצאותם של חומרי הדברה בגידולים רגילים לעומת האורגניים. מחקר נוסף שנערך לפני כ- 8 שנים מצא שיעור נמוך ב- 30 אחוזים של חומרי הדברה בגידולים אורגניים לעומת גידולים רגילים. 

אם כן, היתרון הבריאותי המרכזי של גידולים אורגניים הוא מיעוט של חומרי הדברה, ריסוסים ודשנים העלולים להזיק לבריאות. המטרה שלנו היא לספק ללקוחותינו תוצרת אורגנית איכותית כמה שיותר טרייה ובריאה עד דלת הבית בקלות ובמהירות.